Az önkormányzat bizottsága
2014-2019

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Elnök Képviselő tagok
Dr. Egyed László  
Jacsó Endre
Kapuszta Zoltán

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
feladata és hatásköre

  1. Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi-, gazdasági témájú előterjesztéseket, az önkormányzat éves költségvetését, zárszámadását és tapasztalatairól tájékoztatja a képviselő-testületet. 
  1. Közreműködik az önkormányzat éves- és középtávú tervének összeállításánál, segíti azok megvalósulását. 
  1. Ellenőrzi az önkormányzati vagyont és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást. 
  1. Az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonállapot helyességét ellenőrzi. 
  1. Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok módosítását, átcsoportosítását. 
  1. Véleményezi a hitelfelvételt, vizsgálja annak indokait és gazdasági megalapozottságát. 
  1. Tájékoztatást kérhet a képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített egyesületektől, szervektől, a támogatás felhasználására vonatkozóan. 
  1. Részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében. 
  1. Ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására. 
  1. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapítását, belépés, összeolvadás, kilépés, megszűnés indokoltságát. 
  1. Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszűnésének indokoltságát. 
  1. Közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására. 
  1. Vizsgálja a hatályban lévő SzMSz hatályosulását. 
  1. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működtetésük szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására). 
  1. Ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból. 
  1. A polgármester tekintetében a Bizottság Elnöke gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 
  1. Képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése. 
  1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül. 
  1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

 • Folyamatosan ellenőrzi a gazdálkodásra, a pénzügyi feladatok végzésére vonatkozó rendeletek hatályosulását.
 • Rendszeresen figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzését, gazdálkodási feladatainak teljesítését

   
 
 
   

     Copyright (C) 2008. Heréd. all right reserved