Iparterület kialakítása Heréd Községben

 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00004
Kezdő időpont: 2018. március 1.
Fizikai befejezés: 2019. szeptember 15.
Projekt összköltsége: 600 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%


A projekt átfogó célja, hogy új iparterület kialakításával, új vállalkozások Herédre költözésével, a foglalkoztatottság növelésének elősegítésével növekedjen a község gazdasági aktivitása.

A projekt közvetlen célja az iparterület révén a munkahelyteremtés növelése a településen, ezzel a lakosság helyben tartása, illetve a betelepülni kívánó vállalkozások számára kedvező feltételek biztosítása.

Közvetett cél az iparterület megépülésével létrejövő minőségi kereskedelmi szolgáltatások bővülése, valamint az egyes ágazatok közötti összhang megerősödése, ami szintén hozzájárulhat a település versenyképességének növekedéséhez.

Az iparterület infrastrukturális fejlesztése segíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek javítását. A tervezett fejlesztés közvetve és közvetlenül is hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, összhangban a települési és megyei foglalkoztatási programokkal. Műszaki-szakmai tartalom: iparterület kialakítása zöldmezős fejlesztés keretében (ipari épület építése - iroda és műhelyépület, valamint üzemi és raktárépület-, belső úthálózat és parkolók kialakítása, közművek kiépítése, akadálymentesítés, elektromos töltőoszlop telepítése).

A létesítendő új ingatlanok az akadálymentesítési és energiahatékonysági előírások figyelembe vételével épülnek.

A projekt hosszú távon fenntartható gazdaságos működése üzleti tervben került bemutatásra. A fejlesztés Heves Megyei Területfejlesztési Program 4 intézkedéséhez illeszkedik, és Heves Megye ITPben meghatározott fejlesztési cél megvalósulását szolgálja.

Szándéknyilatkozat alapján eddig 5 vállalkozás jelezte betelepülési szándékát az iparterületre.

 

 

   
 
 
   

    Copyright (C) 2008. Heréd. all right reserved