SZÉPÍTSÜNK KÖZSÉGET, ÉPÍTSÜNK KÖZÖSSÉGET!

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás

A Zagyvakörnyéki TSZHGT Munkaszervezete 2022.09.01-jétől a Csányi Polgármesteri Hivatal lett.

TÁJÉKOZTATÓK:

A zöldhulladék gyűjtésről

A lomtalanításról magánszemélyek részére

A telephelyek téli nyitvatartási rendjéről

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendjéről

A hulladékudvar nyitvatartásának módosításáról

A lom- és zöldhulladék gyűjtés felfüggesztéséről

A hulladékudvarban lerakható hulladékokról

A hulladékszállítás 2021. II. negyedévi járattervéről

KÖZBESZERZÉSEK:

2022. évi közbeszerzési terv

4/2022. (III.3.) határozat a Társulás 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

Zagyvakörnyéki Társulás KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Heves edény adás-vételi szerződés

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására

2021. évi közbeszerzési terv

Zagyvakörnyéki HGT 2020. évi közbeszerzési terve és módosított terve

Zagyvakörnyéki HGT 2019. közbeszerzési terve

2019. évi közbeszerzési terv

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2017

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2019

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2022

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT 2017

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT 2019

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT 2022

TÖRZSKÖNYVI IGAZOLÁS

ELNÖKI BEJEGYZÉSI HATÁROZATOK:

Elnöki bejegyzési határozat - 2019.12.13.

Elnöki bejegyzési határozat - 2017.09.20.

ELNÖKI HATÁROZATOK A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN:

1/2021. társulási elnöki határozat

2/2021. társulási elnöki határozat

3/2021. társulási elnöki határozat

4/2021. társulási elnöki határozat

5/2021. társulási elnöki határozat

6/2021. társulási elnöki határozat

7/2021. társulási elnöki határozat

8/2021. társulási elnöki határozat

HKÖ/8-65/2021 társulási elnöki beszámoló

-----------------------------------

1/2020. társulási elnöki határozat

2/2020. társulási elnöki határozat

3/2020. társulási elnöki határozat

4/2020. társulási elnöki határozat

5/2020. társulási elnöki határozat

6/2020. társulási elnöki határozat

7/2020. társulási elnöki határozat


TEÁOR BESOROLÁS -HATÁROZAT

TÖRZSKÖNYI BEJEGYZÉS -HATÁROZAT

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK, JÁRATTERVEK:

2022. I. negyedévi összesített hulladékszállítási járatterve

2020. IV. negyedéves szelektív és zöld hulladék gyűjtés járatterve

ZÖlD (komposztálható) hulladék elszállításának időpontja 2018 Évben

Hasznosítható (szelektiven gyűjtött) hulladék elszállításának időpontja 2018 Évben

Kommunális hulladék elszállításának időpontja 2018 Évben

LAKOSSÁGI NYOMTATVÁNYOK:

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat információi

Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének BEJELENTÉSE

Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének FELMONDÁSA

Szolgáltatási Szerződés MÓDOSÍTÁSA

Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének SZÜNETELTETÉSE

TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVEK:

2022. szeptember 30.

2022. május 31.

2022. március 3.

2021. október 1.

2020. február 28.

2019. december 13.

2019. július 25.

2019. május 31.

2019. február 19.

2018. október 5.

2018. június 27.

2018. mÁjus 31.

2018. mÁrcius 5.

2017. november 13.

2017. szeptember 19.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVEK:

FB jegyzőkönyv 2022. szeptember 28.

FB jegyzőkönyv 2022. május 25.

FB jegyzőkönyv 2022. február 23.

FB jegyzőkönyv 2021. szeptember 27.

FB jegyzőkönyv 2020.február 24.

FB jegyzőkönyv 2019. december 12.

FB jegyzőkönyv 2019. július 19.

FB jegyzőkönyv 2019. május 21.

FB jegyzőkönyv 2019. február 18.

2018. március 2.

2018. május 28.

2018. június 27.

2018. október 4.